geld
 

Hypotheek? Bereken je financiële toekomst!

dé website om je hypotheek na te rekenen

 
 
 
 
 

Even geduld graag terwijl de pagina wordt geladen

 

Toelichting

 

Deze pagina bevat onder andere een overzicht van aannames die bij de berekeningen worden gemaakt en een korte indicatie hoe de resultaten van de berekeningen moeten worden geïnterpreteerd.

Het is belangrijk dat je deze pagina een keer goed doorleest voordat je conclusies verbindt aan de rekenresultaten.

Interpretatie van de rekenresultaten

Ondanks alle gegevens die worden gebruikt in de berekeningen zijn de resultaten geen exacte weergave van je financiële toekomst, maar slechts een globale indicatie daarvan. Dat kan ook helaas niet anders. Zo kunnen we niet in de toekomst kijken en exact voorspellen hoe bijvoorbeeld de inflatie, de situatie op de huizenmarkt, en allerlei belastingregels zich zullen ontwikkelen. Daarnaast kunnen er speciale omstandigheden in je situatie voorkomen die niet worden meegenomen in de berekeningen. Mocht je naar aanleiding van de resultaten op deze site vragen hebben of nog verder willen rekenen, neem dan contact op met een financieel- of hypotheekadviseur.

Voorbereiding

Als je een woning koopt is het belangrijk om daarbij de juiste hypotheek te regelen die goed bij jouw financiële situatie en wensen aansluit. Om goed te weten waar je nu én later aan toe bent, is het van belang dat je je mogelijkheden eens goed doorrekent. Dat kan met deze website. Het betekent echter wel dat je voldoende gegevens moet invullen om een betrouwbare berekening te kunnen maken. Behalve voor de hand liggende vragen over je huidige salaris en de waarde van je woning zal je daarom ook vragen moeten beantwoorden als:

 • Hoe zou mijn salaris zich de komende jaren kunnen ontwikkelen?
 • Wil ik misschien kinderen?
 • Op welke leeftijd zou ik graag met pensioen willen?
 • Hoe is mijn pensioenopbouw?
 • Ga ik later misschien minder werken?
 • Hoeveel kan ik sparen?

Om op al dit soort vragen antwoord te kunnen geven is het dus van belang dat je jezelf goed in je financiën verdiept. Pas dan kun je optimaal gebruik maken van de berekeningen die deze website je biedt.

Aannames bij de berekeningen

De berekeningen worden gedaan op basis van de gegevens die je hebt ingevuld, en de resultaten geven een overzicht van het verloop van je financiële toekomst tijdens de komende jaren. Om deze berekening mogelijk te kunnen maken, zullen er een aantal aannames moeten worden gedaan over de toekomst. Een zeer belangrijke aanname is de mate van inflatie. De afgelopen 30 jaar kende een gemiddelde inflatie van ongeveer 2.3 %, hiermee wordt het gemiddelde bedoeld op allerlei gebieden zoals inkomensgroei en kosten van dagelijks onderhoud. Dit inflatiepercentage lijkt wat aan de lage kant, maar past goed in de dalende trend van de afgelopen tientallen jaren en zal naar verwachting ook voor de toekomst een veilige schatting zijn. Tijdens de berekeningen worden allerlei bedragen automatisch geïndexeerd met het inflatiepercentage, hierbij valt te denken aan:

 • inkomen
 • waarde van woningen
 • diverse bedragen die in de belastingwet zijn vastgelegd
 • hypotheekgrens voor afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie
 • dagelijkse kosten
 • etc.

Daarnaast volgt de berekening de volgende richtlijnen:

 • Bij hypotheken die niet geheel worden afgelost zal de rekenmodule steeds, indien mogelijk, vasthouden aan de 'niet af te lossen som' zoals deze bij het afsluiten van de hypotheek is bepaald.
 • Op basis van het door jou opgegeven bedrag 'wat je op dit moment zou kunnen sparen' rekent deze website jouw mogelijkheden door. Dit houdt in dat de door de website opgegeven vermogensopbouw het voor jou maximaal haalbare is.
 • Op het moment van een toekomstige verhuizing moet soms, bijvoorbeeld bij aankoop van een duurdere woning, een additionele hypotheek worden afgesloten. De rekenmodule neemt aan dat het type van deze hypotheek gelijk is aan het type van de laatste daarvóór afgesloten hypotheek. De rekenmodule past de maximale looptijd toe waarin renteaftrek mogelijk is.
 • De berekening stopt niet eerder dan 5 jaar nadat de looptijd van alle hypotheken in de berekening is verlopen, én jezelf (en eventuele partner) 70 jaar bent geworden. Hierdoor krijg je een totaal beeld van je financiële toekomst.
 • Indien de looptijd van een hypotheek eindigt, dan zal eerst worden geprobeerd om een eventueel niet-afgelost deel af te lossen met een eventueel aan de hypotheek verbonden Kapitaalverzekering Eigen Woning. Als de hypotheek dan nog niet geheel is afgelost, dan wordt geprobeerd om af te lossen vanuit het eigen gespaarde kapitaal indien dat fiscaal aantrekkelijk is. Om een financiële buffer te behouden, zal de rekenmodule altijd een bedrag van minstens de helft van het dan geldende modale inkomen op de eigen rekening laten staan.
 • Ook als een hypotheek een deel bevat waarover geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is, dan zal worden geprobeerd om af te lossen vanuit het eigen gespaarde kapitaal indien dat fiscaal aantrekkelijk is.
 
 
  hypotheekkater logo

Rekentools

Informatie

Advertenties