geld
 

Hypotheek? Bereken je financiële toekomst!

dé website om je hypotheek na te rekenen

 
 
 
 
 

Even geduld graag terwijl de pagina wordt geladen

 

Woningkosten

 

Bij een koopwoning zijn de lasten die direct samenhangen met de hypotheek, namelijk rente en aflossing, in het algemeen de grootste kostenpost. Naast deze kosten zijn er echter nog andere kosten die beslist in je financiële planning mee moeten worden genomen om straks niet voor onaangename verrassingen te staan. Vooral als je van een huur- naar een koopwoning verhuist zal je een aantal extra uitgaven moeten doen waar je misschien niet op had gerekend.

In onderstaand overzicht zijn een aantal uitgaven op een rijtje gezet die een rol spelen in je financiële planning. Hiermee kan je een inschatting maken of je straks extra vaste kosten hebt in je nieuwe woning.

Hypotheekrente

De te betalen rente over je hypotheek is meestal de grootste kostenpost. Hoewel je bij je belastingaangifte de betaalde rente van je inkomen af mag trekken en daarmee dus een deel terug krijgt van de fiscus (hypotheekrenteaftrek), zal dit bedrag toch een flink deel van je netto inkomen bedragen. De betaalde hypotheekrente vormt de basis van de rekenmodule op deze website.

WOZ

De WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) regelt het vaststellen van de huidige marktwaarde van je woning door de overheid. Uitvoering van deze wet ligt bij de gemeente waarin je woont, die elk jaar een schatting maakt. Deze geschatte marktwaarde, de 'WOZ-waarde' van je woning, wordt gebruikt als basis voor het bepalen van een tweetal belastingen die woningeigenaren moeten betalen: de OZB en het eigenwoningforfait. Deze belastingen worden hieronder apart toegelicht.

OZB

Gemeentes leggen jaarlijks OZB (Onroerende Zaak Belasting) op aan woningeigenaren. De WOZ-waarde van je woning vormt de basis van deze belasting. Het tarief waarmee gemeentes rekenen ligt echter niet vast en verschilt per gemeente. Dit tarief wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de WOZ-waarde, en ligt dan meestal ergens tussen 0.1 % en 0.2 %. Bij een woning met een WOZ-waarde van € 240.000 en een gemeentelijke OZB tarief van 0.12 % is de OZB:

    240.000 · 0.12/100 = € 288

Eigenwoningforfait

De fiscus legt ook elk jaar een belasting op aan woningeigenaren, namelijk het 'eigenwoningforfait'. Deze belasting is onder andere bedoeld om een rem te zetten op de hypotheekrenteaftrek. In 2016 is het tarief voor woningen tussen € 75.000 en € 1.050 miljoen vastgesteld op 0.75 % van de WOZ-waarde. Het berekende eigenwoningforfait is niet het bedrag dat je moet betalen, het wordt namelijk in mindering gebracht op je aftrekbare rente waardoor je dus minder terugkrijgt van de fiscus. Voor een woning van € 240.000 is het eigenwoningforfait:

    240.000 · 0.55/100 = € 1320

Erfpacht

Bij de meeste woningen is de bijbehorende grond eigendom van de woningeigenaar, en bij verkoop van de woning gaat ook het eigendom van de grond over naar de nieuwe eigenaar. In sommige gevallen, en bij flats eigenlijk altijd, is de grond echter eigendom van de gemeente en zal je een bepaalde huur moeten betalen voor het gebruik van de grond. Deze constructie wordt 'erfpacht' genoemd, en het te betalen bedrag wordt aangeduid als 'canon'. Soms is het mogelijk om voor een vast bedrag de erfpacht af te kopen, dit kan voor een bepaalde periode zijn of zelfs eeuwig. Na afkoop ben je voor de overeengekomen periode vrijgesteld van het betalen van de erfpachtcanon. Uiteraard is de prijs van een woning waarbij de grond volledig in eigen bezit is hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning waarbij er sprake is van erfpacht.

Onderhoud

Een woning slijt door gebruik en weersinvloeden. Dit betekent dus dat er onderhoud moet worden gepleegd aan de woning, waarbij kan worden gedacht aan 'klein onderhoud' (kranen vervangen, hang- en sluitwerk) en 'groot onderhoud' (vervangen van ramen en kozijnen, gevelwerkzaamheden, groot schilderwerk). Bij een huurwoning zijn de meeste kosten inbegrepen in de huur, bij eigenwoningbezit zal je zelf de onderhoudskosten moeten betalen. Gemiddeld kan een ruwe schatting aan jaarlijkse onderhoudskosten worden gemaakt van 1 % van de WOZ-waarde van de woning. Bij een woning met een WOZ-waarde van € 250.000 zijn de maandelijkse onderhoudskosten dus ongeveer € 200 per maand, een niet te verwaarlozen bedrag.

Verzekeringen

Bij een eigen woning heb je te maken met verzekeringen die niet altijd, of zelfs nooit, een rol spelen bij een huurwoning. Hierbij kan je denken aan een glasverzekering of opstalverzekering. Als je dus van een huurwoning naar een koopwoning verhuist krijg je dus ook op dit vlak te maken met extra kosten.

Appartementen: de VvE

Bij appartementen worden een aantal voorzieningen gedeeld door meerdere appartementseigenaren, denk hierbij bijvoorbeeld aan de grond en groenvoorzieningen, het dak, het trappenhuis, en liften. Het onderhoud hieraan moet evenredig door alle appartementseigenaren worden gedeeld. Om dit in goede banen te leiden is de VvE (Vereniging van Eigenaren) in het leven geroepen. Deze VvE, en het lidmaatschap ervan, is bij wet verplicht en regelt alle financiële zaken rond het onderhoud in het appartementencomplex. Je betaalt hiervoor maandelijks een bijdrage aan de VvE. Als je een appartement koopt is het belangrijk om na te gaan of de VvE goed functioneert, of de financiële situatie gezond is, en of er op korte termijn grote uitgaven op de agenda staan waarvoor een extra bijdrage van de VvE leden wordt gevraagd. Indien dit laatste aan de orde is kan soms van de verkoper worden verlangd dat deze alsnog een extra bijdrage aan de VvE levert.

 
 
  hypotheekkater logo

Rekentools

Informatie

Advertenties