geld
 

Hypotheek? Bereken je financiële toekomst!

dé website om je hypotheek na te rekenen

 
 
 
 
 

Even geduld graag terwijl de pagina wordt geladen

 

Hypotheeksoorten

 

Er zijn verschillende hypothekenvormen beschikbaar. Deze hypotheekvormen hebben verschillende kenmerken voor wat betreft aflossing van de schuld, mogelijkheid tot het opbouwen van vermogen binnen de hypotheek en het rendement dat op dat vermogen kan worden behaald.

Hieronder zijn de belangrijkste kenmerken gegeven van enkele bekende hypotheekvormen. Om een goede keuze te kunnen maken voor je hypotheek is het van belang om op de hoogte te zijn van de verschillende tussen deze hypotheken. Onderstaande beschrijvingen geven een globale indruk van elke hypotheeksoort. De algemene regel is als volgt: hypotheken afgesloten voor 1 januari 2013 zijn onverminderd aftrekbaar, terwijl hypotheken afgesloten in of na 2013 alleen aftrekbaar zijn als die ten minste lineair of annuïtair worden afgelost. Voor meer gedetailleerde informatie neem je natuurlijk contact op met je hypotheekadviseur.

Aflossingsvrije hypotheek

Deze hypotheekvorm is de meest eenvoudige vorm van alle hypotheken. Omdat niet wordt afgelost gedurende de looptijd van de hypotheek wordt er alleen rente betaald. Dit bedrag aan rente blijft constant gedurende de looptijd, uitgaande van een constant rentepercentage. Na afloop van de looptijd van de hypotheek moet de schuld worden afgelost. Deze aflossing kan worden opgebracht uit verkoop van de woning of uit eigen vermogen dat je zelf hebt opgebouwd.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt er elke maand een constant bedrag betaald voor aflossing van de schuld. Daarnaast wordt er rente betaald over de hypotheek. Omdat de schuld echter gelijkmatig (lineair) afneemt gedurende de looptijd van de hypotheek, zullen de rentelasten ook gelijkmatig afnemen. De lineaire hypotheek kenmerkt zich dan ook door totale maandlasten die gedurende de looptijd van de hypotheek verminderen.

Annuïteiten hypotheek

De annuïteiten hypotheek heeft als belangrijkste eigenschap dat de totale bruto maandlasten vrijwel constant zijn gedurende de looptijd van de hypotheek. Dit betekent dat in het begin, als de schuld nog groot is, het overgrote deel van deze maandlasten opgaat aan rente en dat slechts een klein deel wordt gebruikt voor aflossing. Naarmate de looptijd van de hypotheek verstrijkt en de schuld vermindert, wordt het bedrag aan te betalen rente kleiner en kan een groter deel van de maandlasten worden gebruikt voor aflossing.

Spaarhypotheek

De mogelijkheid tot het opbouwen van eigen vermogen binnen de hypotheek wordt geboden door de spaarhypotheek. Bij deze hypotheek wordt de geldlening gecombineerd met een levensverzekering die uitkeert bij overlijden van de verzekerde of na afloop van de looptijd van de hypotheek. Over het opgebouwde vermogen binnen de levensverzekering krijg je dezelfde rente als voor de hypotheekschuld moet worden betaald. Er wordt tijdens de looptijd van de hypotheek niet afgelost, de schuld wordt na afloop inééns voldaan met het gespaarde vermogen.

Beleggingshypotheek

Bij de beleggingshypotheek kan eigen vermogen worden opgebouwd doordat er wordt belegd binnen een levensverzekering of middels een effectendepot dat aan de geldverstrekker wordt verpand. Na afloop van de looptijd van de hypotheek wordt het opgebouwde vermogen gebruikt om de schuld in één keer af te lossen. Omdat het rendement van beleggingen sterk kan fluctueren bestaat het risico dat er onvoldoende eigen vermogen wordt opgebouwd om de hypotheek volledig af te lossen.

Bankspaarhypotheek

De combinatie van een hypotheek en banksparen bestaat sinds 1 januari 2008. Het banksparen biedt mogelijkheden om eigen vermogen op te bouwen als pensioenreserve of voor aflossing van de hypotheekschuld op een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening. De beleggingshypotheek en spaarhypotheek zijn gebaseerd op een verzekeringspolis en konden van oudsher dus alleen aangeboden worden door verzekeraars. Met banksparen kunnen ook banken een hypotheek aanbieden waarbinnen op een belastingtechnisch voordelige manier eigen vermogen kan worden opgebouwd.

Levenhypotheek

Een levenhypotheek combineert een aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering/kapitaalverzekering. Tijdens de looptijd wordt premie betaald om belastingvrij kapitaal op te bouwen waarmee de hypotheek na afloop ineens kan worden afgelost. Bij overlijden van de verzekerde keert de levensverzekering een bepaald verzekerd bedrag uit waarmee de hypotheek (deels) kan worden afgelost.

 
 
  hypotheekkater logo

Rekentools

Informatie

Advertenties