geld
 

Hypotheek? Bereken je financiële toekomst!

dé website om je hypotheek na te rekenen

 
 
 
 
 

Even geduld graag terwijl de pagina wordt geladen

 

Belastingteruggave

 

Bij het kopen van een woning worden verschillende kosten gemaakt. Zo heb je niet alleen geld nodig voor aanschaf van de woning zelf, maar heb je ook nog te maken met kosten van je makelaar, eventueel taxatierapport en de notaris. De fiscus betaalt voor een deel mee aan deze kosten. Op deze pagina is op een rijtje gezet hoe een en ander in elkaar zit.

De fiscus betaalt mee aan de kosten van aankoop van een woning doordat je een deel van die kosten van je belastbaar inkomen mag aftrekken bij je belastingaangifte. Omdat het belastbaar inkomen daarmee daalt, betaal je hierdoor dus minder belasting. Er zijn een tweetal verschillende categorieën die moeten worden onderscheiden bij belastingteruggave: 'kostenaftrek' en 'renteaftrek'. Deze twee begrippen zullen hieronder eerst worden toegelicht, waarna een overzicht wordt gegeven van alle aftrekbare posten. Zorg dat je ook een goed overzicht hiervan krijgt van je hypotheekadviseur.

Kostenaftrek

Hiermee wordt bedoeld dat bepaalde gemaakte kosten eenmalig direct van je belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken bij belastingaangifte. Als je bijvoorbeeld een aanvraag indient voor Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de bijbehorende kosten aftrekbaar in het jaar dat deze kosten zijn gemaakt. Een aantal kostenposten, zoals bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, zijn niet op deze wijze aftrekbaar en komen daarom geheel voor eigen rekening.

Renteaftrek

Een groot deel van de kosten, zoniet alle kosten, worden ondergebracht in een hypotheek. De hypotheek is daarom vaak opgebouwd uit een aantal verschillende schuldbestanddelen. Over de totale schuld betaal je rente, maar niet alle betaalde rente is aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De rente die je bijvoorbeeld betaalt over het bij de aankoopsom van de woning behorende schuldbestanddeel is gewoon aftrekbaar. Als je echter te betalen boeterente bij vervroegd aflossen meefinanciert in je hypotheek, dan is de rente over het daarbij behorende schuldbestanddeel niet aftrekbaar.

Overzicht van aftrekbare kosten

Een overzicht van de meest gangbare kosten bij aankoop van een woning is in onderstaande tabel gegeven. De tabel is wellicht niet volledig, dus zorg dat je in overleg met je hypotheekadviseur een lijst maakt die van toepassing is op jouw hypotheeksituatie.


omschrijving         kostenaftrek         renteaftrek
 
aankoopsom woning nee ja
notariskosten en kadastrale rechten voor de transportakte nee ja
kosten bankgarantie nee ja
overdrachtsbelasting nee ja
afkoopsom erfpachtcanon nee ja
courtage makelaar nee ja
aanvraagkosten Nationale Hypotheek Garantie ja ja
notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte ja ja
kadastrale rechten voor de hypotheekakte ja ja
advieskosten voor de hypotheek ja ja
taxatiekosten om een hypotheek te kunnen verkrijgen ja ja
eenmalige afkoopsom erfpachtcanon nee nee
taxatiekosten om een bod op de woning te kunnen doen nee nee
kosten voor de koopovereenkomst van de woning nee nee
kosten van een bouwkundige keuring nee nee
aflossing van de hypotheek nee nee
premies voor overlijdensrisicoverzekering nee nee
boeterente voor vervroegde aflossing van de bestaande hypotheek ja nee
erfpachtcanon ja nee

 
 
  hypotheekkater logo

Rekentools

Informatie

Advertenties