geld
 

Hypotheek? Bereken je financiële toekomst!

dé website om je hypotheek na te rekenen

 
 
 
 
 

Even geduld graag terwijl de pagina wordt geladen

 

Bereken je hypotheeklasten

 

Op deze pagina kan je je hypotheeklasten berekenen. Je kan verschillende hypotheekdelen specificeren (te selecteren met de blauwe tab-knoppen hieronder), en krijgt een gedetailleerd overzicht van de bruto én netto kosten. De rekenmodule gaat ervan uit dat alle opgegeven rente fiscaal aftrekbaar is. De algemene regel is als volgt: hypotheken afgesloten voor 1 januari 2013 zijn onverminderd aftrekbaar, terwijl hypotheken afgesloten in of na 2013 alleen aftrekbaar zijn als die ten minste annuïtair worden afgelost.

Hieronder zijn de resultaten gegeven. Eventuele erfpacht is ook in het overzicht opgenomen, hoewel het niet bij de hypotheek hoort. Omdat erfpacht echter aftrekbaar is, is het wel van invloed op de bruto-netto berekening van je woonlasten.

De hieronder weergegeven resultaten zijn in geen enkel geval bedoeld als advies, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Lees ook de voorwaarden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen
Hypotheekdeel 1
Hypotheekdeel 2
Hypotheekdeel 3
Hypotheekdeel 4
 
 
Inkomen
Heb je een partner? nee   ja
Als je een partner hebt, dan kan ook het inkomen van je partner in de berekeningen worden meegenomen. Voor de berekening van de netto lasten kan de hypotheekrenteaftrek vaak gunstig worden verdeeld over je eigen inkomen en dat van je eventuele partner.
Wat is je inkomen? euro bruto per jaar
Vul hier het fiscaal belastbare inkomen in, dat is het inkomen waarop de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting wordt gebaseerd. Als je meerdere belastbare inkomstenbronnen hebt, dan tel je deze bij elkaar op. Probeer één van de volgende opties om het juiste inkomen in te vullen:
 • Neem het 'fiscaal loon' of 'loon voor loonheffing' zoals vermeld op het overzicht dat je van je werkgever krijgt.
 • Vul je bruto jaarinkomen in, inclusief vakantiegeld, 13-de maand en andere vaste bestanddelen (dit is minder nauwkeurig).
 • Als ZZP'er gebruik je 'belastbaar fiscale winst uit onderneming', een tussenresultaat van je aangifte inkomstenbelasting.
Heb je onverrekende fiscale aftrekposten? nee   ja , euro per jaar
Wanneer je onverrekende fiscale aftrekposten hebt (ze zijn dus nog niet verrekend met het door jou opgegeven inkomen), dan kunnen die de bruto-netto berekening beïnvloeden. Aftrekposten die hier in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:
 • arbeidsgerelateerde kosten zoals niet vergoedde reiskosten woon-werkverkeer, of studiekosten
 • lijfrentepremie wanneer er een pensioentekort is
 • hoge ziektekosten
Op de website van de belastingdienst is een compleet overzicht te vinden van mogelijke aftrekposten, en tot in hoeverre deze in aanmerking komen voor aftrek.

Let op: aftrekposten die te maken hebben met de eigen woning moeten hier niet worden ingevuld.
Wat is het inkomen van je partner? euro bruto per jaar
Vul hier het fiscaal belastbare inkomen in, dat is het inkomen waarop de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting wordt gebaseerd. Als je meerdere belastbare inkomstenbronnen hebt, dan tel je deze bij elkaar op. Probeer één van de volgende opties om het juiste inkomen in te vullen:
 • Neem het 'fiscaal loon' of 'loon voor loonheffing' zoals vermeld op het overzicht dat je van je werkgever krijgt.
 • Vul je bruto jaarinkomen in, inclusief vakantiegeld, 13-de maand en andere vaste bestanddelen (dit is minder nauwkeurig).
 • Als ZZP'er gebruik je 'belastbaar fiscale winst uit onderneming', een tussenresultaat van je aangifte inkomstenbelasting.
Heeft je partner onverrekende fiscale aftrekposten? nee   ja , euro per jaar
Wanneer je onverrekende fiscale aftrekposten hebt (ze zijn dus nog niet verrekend met het door jou opgegeven inkomen), dan kunnen die de bruto-netto berekening beïnvloeden. Aftrekposten die hier in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:
 • arbeidsgerelateerde kosten zoals niet vergoedde reiskosten woon-werkverkeer, of studiekosten
 • lijfrentepremie wanneer er een pensioentekort is
 • hoge ziektekosten
Op de website van de belastingdienst is een compleet overzicht te vinden van mogelijke aftrekposten, en tot in hoeverre deze in aanmerking komen voor aftrek.

Let op: aftrekposten die te maken hebben met de eigen woning moeten hier niet worden ingevuld.
Hypotheek
Hoeveel hypotheekdelen wil je specificeren?
Je hele hypotheekconstructie kan uit verschillende delen bestaan, vaak met verschillende rentepercentages. Hier kan je aangeven hoeveel verschillende delen je wilt opgeven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een aflossingsvrij hypotheekdeel met een bepaald rentepercentage combineren met een lineair af te lossen hypotheekdeel met een ander rentepercentage.
Kent de hypotheek bijkomende kosten? nee   ja , euro per maand
Kosten van bijkomende verzekeringen (denk bijvoorbeeld aan een overlijdensrisicoverzekering) of eventuele maandelijkse administratiekosten zijn niet aftrekbaar, maar mogen niet worden verwaarloosd in de totale berekening.

Wat is de WOZ-waarde van de woning? euro
De WOZ waarde van de woning is nodig om het eigenwoningforfait correct toe te kunnen passen bij het berekenen van de hypotheekrenteaftrek.
Betaal je erfpacht? nee   ja , euro per maand
Hoewel erfpacht geen deel uitmaakt van de hypotheek, is erfpacht net als hypotheekrente aftrekbaar voor inkomstenbelasting. Erfpacht heeft dus invloed op de bruto-netto berekening en is daarom opgenomen in het overzicht.
Gegevens hypotheekdeel 1
Wat is de hoogte van de hypotheeksom? euro
Hier geef je de hypotheeksom op van dit hypotheekdeel.
Om welke hypotheekvorm gaat het?
Hier kan je invullen om wat voor hypotheekdeel het hier gaat. Heb je een hypotheek die niet in het lijstje staat, kies dan een hypotheekvorm die er het meest op lijkt. Voor het kiezen van de juiste hypotheek, die het beste aansluit op jouw financiële situatie en wensen, zal je je door een expert moeten laten voorlichten. Elders op deze website staat een kort overzicht van deze hypotheekvormen en hun belangrijkste kenmerken.
Wat is de looptijd van dit hypotheekdeel? jaar
De looptijd van een hypotheek bepaalt je maandelijks lasten. Tijdens de looptijd van de hypotheek moet er immers vaak niet alleen rente worden betaald, maar moet ook de schuld worden afgelost of vermogen worden opgebouwd om achteraf de hypotheekschuld af te kunnen lossen.

Omdat fiscale renteaftrek is beperkt tot 30 jaar, wordt de looptijd van hypotheken meestal op deze maximale termijn vastgelegd.
Wat is het rentepercentage? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Wat is het rendement van de KEW? procent
Je hebt aangegeven dat dit hypotheekdeel een (bank)spaar- of beleggingshypotheek is. Aan dit type hypotheek is een polis, verzekering of rekening gekoppeld om later de hypotheekschuld mee af te lossen. Dit wordt in het algemeen aangeduid met KEW: Kapitaalverzekering Eigen Woning. Het te behalen rendement is erg afhankelijk van de manier waarop de premie wordt gebruikt. Gangbare rendementen die je met eigen geld in eigen beheer zou kunnen halen zijn:

  2.0 % : spaarrekening
  3.0 % : obligatie
  5.0 % : beleggen met risico

Deze percentages zijn uiteraard slechts een ruwe schatting en kunnen fluctueren.

Door allerlei bijkomende kosten kan het behaalde rendement in een hypotheekconstructie flink lager uitvallen. Heb je al een specifieke hypotheek op het oog? Vul dan het rendement in dat door de aanbieder van die hypotheek wordt genoemd.
Gegevens hypotheekdeel 2
Wat is de hoogte van de hypotheeksom? euro
Hier geef je de hypotheeksom op van dit hypotheekdeel.
Om welke hypotheekvorm gaat het?
Hier kan je invullen om wat voor hypotheekdeel het hier gaat. Heb je een hypotheek die niet in het lijstje staat, kies dan een hypotheekvorm die er het meest op lijkt. Voor het kiezen van de juiste hypotheek, die het beste aansluit op jouw financiële situatie en wensen, zal je je door een expert moeten laten voorlichten. Elders op deze website staat een kort overzicht van deze hypotheekvormen en hun belangrijkste kenmerken.
Wat is de looptijd van dit hypotheekdeel? jaar
De looptijd van een hypotheek bepaalt je maandelijks lasten. Tijdens de looptijd van de hypotheek moet er immers vaak niet alleen rente worden betaald, maar moet ook de schuld worden afgelost of vermogen worden opgebouwd om achteraf de hypotheekschuld af te kunnen lossen.

Omdat fiscale renteaftrek is beperkt tot 30 jaar, wordt de looptijd van hypotheken meestal op deze maximale termijn vastgelegd.
Wat is het rentepercentage? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Wat is het rendement van de KEW? procent
Je hebt aangegeven dat dit hypotheekdeel een (bank)spaar- of beleggingshypotheek is. Aan dit type hypotheek is een polis, verzekering of rekening gekoppeld om later de hypotheekschuld mee af te lossen. Dit wordt in het algemeen aangeduid met KEW: Kapitaalverzekering Eigen Woning. Het te behalen rendement is erg afhankelijk van de manier waarop de premie wordt gebruikt. Gangbare rendementen die je met eigen geld in eigen beheer zou kunnen halen zijn:

  2.0 % : spaarrekening
  3.0 % : obligatie
  5.0 % : beleggen met risico

Deze percentages zijn uiteraard slechts een ruwe schatting en kunnen fluctueren.

Door allerlei bijkomende kosten kan het behaalde rendement in een hypotheekconstructie flink lager uitvallen. Heb je al een specifieke hypotheek op het oog? Vul dan het rendement in dat door de aanbieder van die hypotheek wordt genoemd.
Gegevens hypotheekdeel 3
Wat is de hoogte van de hypotheeksom? euro
Hier geef je de hypotheeksom op van dit hypotheekdeel.
Om welke hypotheekvorm gaat het?
Hier kan je invullen om wat voor hypotheekdeel het hier gaat. Heb je een hypotheek die niet in het lijstje staat, kies dan een hypotheekvorm die er het meest op lijkt. Voor het kiezen van de juiste hypotheek, die het beste aansluit op jouw financiële situatie en wensen, zal je je door een expert moeten laten voorlichten. Elders op deze website staat een kort overzicht van deze hypotheekvormen en hun belangrijkste kenmerken.
Wat is de looptijd van dit hypotheekdeel? jaar
De looptijd van een hypotheek bepaalt je maandelijks lasten. Tijdens de looptijd van de hypotheek moet er immers vaak niet alleen rente worden betaald, maar moet ook de schuld worden afgelost of vermogen worden opgebouwd om achteraf de hypotheekschuld af te kunnen lossen.

Omdat fiscale renteaftrek is beperkt tot 30 jaar, wordt de looptijd van hypotheken meestal op deze maximale termijn vastgelegd.
Wat is het rentepercentage? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Wat is het rendement van de KEW? procent
Je hebt aangegeven dat dit hypotheekdeel een (bank)spaar- of beleggingshypotheek is. Aan dit type hypotheek is een polis, verzekering of rekening gekoppeld om later de hypotheekschuld mee af te lossen. Dit wordt in het algemeen aangeduid met KEW: Kapitaalverzekering Eigen Woning. Het te behalen rendement is erg afhankelijk van de manier waarop de premie wordt gebruikt. Gangbare rendementen die je met eigen geld in eigen beheer zou kunnen halen zijn:

  2.0 % : spaarrekening
  3.0 % : obligatie
  5.0 % : beleggen met risico

Deze percentages zijn uiteraard slechts een ruwe schatting en kunnen fluctueren.

Door allerlei bijkomende kosten kan het behaalde rendement in een hypotheekconstructie flink lager uitvallen. Heb je al een specifieke hypotheek op het oog? Vul dan het rendement in dat door de aanbieder van die hypotheek wordt genoemd.
Gegevens hypotheekdeel 4
Wat is de hoogte van de hypotheeksom? euro
Hier geef je de hypotheeksom op van dit hypotheekdeel.
Om welke hypotheekvorm gaat het?
Hier kan je invullen om wat voor hypotheekdeel het hier gaat. Heb je een hypotheek die niet in het lijstje staat, kies dan een hypotheekvorm die er het meest op lijkt. Voor het kiezen van de juiste hypotheek, die het beste aansluit op jouw financiële situatie en wensen, zal je je door een expert moeten laten voorlichten. Elders op deze website staat een kort overzicht van deze hypotheekvormen en hun belangrijkste kenmerken.
Wat is de looptijd van dit hypotheekdeel? jaar
De looptijd van een hypotheek bepaalt je maandelijks lasten. Tijdens de looptijd van de hypotheek moet er immers vaak niet alleen rente worden betaald, maar moet ook de schuld worden afgelost of vermogen worden opgebouwd om achteraf de hypotheekschuld af te kunnen lossen.

Omdat fiscale renteaftrek is beperkt tot 30 jaar, wordt de looptijd van hypotheken meestal op deze maximale termijn vastgelegd.
Wat is het rentepercentage? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Wat is het rendement van de KEW? procent
Je hebt aangegeven dat dit hypotheekdeel een (bank)spaar- of beleggingshypotheek is. Aan dit type hypotheek is een polis, verzekering of rekening gekoppeld om later de hypotheekschuld mee af te lossen. Dit wordt in het algemeen aangeduid met KEW: Kapitaalverzekering Eigen Woning. Het te behalen rendement is erg afhankelijk van de manier waarop de premie wordt gebruikt. Gangbare rendementen die je met eigen geld in eigen beheer zou kunnen halen zijn:

  2.0 % : spaarrekening
  3.0 % : obligatie
  5.0 % : beleggen met risico

Deze percentages zijn uiteraard slechts een ruwe schatting en kunnen fluctueren.

Door allerlei bijkomende kosten kan het behaalde rendement in een hypotheekconstructie flink lager uitvallen. Heb je al een specifieke hypotheek op het oog? Vul dan het rendement in dat door de aanbieder van die hypotheek wordt genoemd.
 

De bruto maandlasten van de hypotheekconstructie zijn als volgt opgebouwd:

De totale netto maandlasten zijn gegeven door:

Soms wordt het eigenwoningforfait niet meegenomen in de berekening van de netto maandlasten. Hierdoor lijken de netto lasten lager te zijn, maar zo'n berekening heeft in de praktijk natuurlijk niet veel waarde. Om te controleren of de berekening die je ergens anders hebt gekregen het eigenwoningforfait meeneemt, is dit hier ook uitgerekend. De netto maandlasten zijn in dat geval € .

 
 
  hypotheekkater logo

Rekentools

Informatie

Advertenties