geld
 

Hypotheek? Bereken je financiële toekomst!

dé website om je hypotheek na te rekenen

 
 
 
 
 

Even geduld graag terwijl de pagina wordt geladen

 

Bereken je financiële toekomst

 

Op deze pagina kan je je financiële toekomst doorrekenen, en checken of jouw wensen voor de toekomst financieel haalbaar zijn. Kies hieronder eerst of je een eenvoudige berekening wil doen, of een berekening die completer en daardoor ook nauwkeuriger is (maar je moet dan wel meer gegevens invullen), en kies ook welke situatie je door wil rekenen:

 
Ik wil een eenvoudige berekening doen
Ik wil een complete berekening doen
Ik heb een koopwoning en wil alleen de bestaande situatie doorrekenen
Ik heb een koopwoning en verhuis naar een andere koopwoning
Ik heb een huurwoning en verhuis naar een koopwoning
 

Vul nu al je gegevens in, met elke blauwe tab-knop hieronder selecteer je een in te vullen groep gegevens, en klik dan op de knop 'Bereken mijn financiële toekomst' voor de resultaten!

Voor de duidelijkheid zijn de resultaten van de berekeningen onderverdeeld in een aantal categorieën, deze kan je selecteren met de blauwe tab-knoppen hieronder. Als je een nieuwe berekening wil maken, klik dan op de knop 'Terug naar de invoer gegevens' om je gegevens aan te passen. Daarna kan je de nieuwe resultaten laten berekenen. De resultaten zijn ook beschikbaar in PDF-formaat:

 
 

Handig om te printen, of om alles later nog eens in te kunnen kijken!

 

Het belangrijkste resultaat van de rekenmodule is het berekende bedrag wat je elk jaar kan sparen. Als blijkt dat je elk jaar wat kan sparen, dan is er niets aan de hand. Maar als de rekenmodule laat zien dat je niet kan sparen omdat je uitgaven hoger zijn dan je inkomsten, dan zal je eventueel je wensen voor de toekomst bij moeten stellen. Misschien zal je wat minder luxe moeten leven, kan je toch niet minder gaan werken, of zal je zelfs moeten besluiten dat de woning die je wilt gaan kopen gewoon te duur voor je is.

De hieronder weergegeven resultaten zijn in geen enkel geval bedoeld als advies, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Lees ook de voorwaarden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezinssituatie
Jouw gegevens
Partner gegevens
Je financiën
Huidige woning
Nieuwe woning
Diversen
Hypotheek
Verhuizing
Inkomen
Woonlasten
Schuld/kapitaal
Sparen
Conclusie
 
 
Gezin
Heb je een partner? nee   ja
Als je een partner hebt, dan kan ook het inkomen van je partner in de berekeningen worden meegenomen. Daarnaast is een aantal belastingaspecten afhankelijk van het al dan niet hebben van een partner, zoals de hoogte van de AOW.
Heb je kinderen onder 26 jaar? nee   ja , kinderen
Een belangrijk deel van het netto inkomen wordt besteed aan de kinderen, terwijl je daartegenover in aanmerking komt voor bepaalde kortingen op te betalen belasting. Hierdoor vertegenwoordigen kinderen een belangrijke component in de financiële huishouding én de berekening daarvan. Het is dus belangrijk om de aanwezigheid van kinderen mee te nemen in de berekeningen op deze website. Er wordt vanuit gegaan dat kinderen boven 25 jaar geen structurele financiële bijdrage meer nodig hebben, daarom kan je deze oudere kinderen buiten beschouwing laten in de berekening.

De kosten van kinderen worden vaak onderschat, waardoor ouders makkelijk in financiële problemen kunnen komen. Een eerste kind kost bijvoorbeeld gemiddeld 17 % van het gezinsinkomen. De getallen zoals gebruikt in de berekeningen op deze site zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek van het CBS (Centraal Bureau van de Statistiek).

Studerende kinderen, vanaf 18 jaar, worden als financieel onafhankelijk beschouwd. Het is echter wel mogelijk dat je ze steunt in hun studiekosten. Een vraag hierover is te vinden onder het tabblad 'Je financiën'. De rekenmodule gaat ervan uit dat kinderen studeren van hun 18-de tot en met hun 21-ste jaar (4 jaar studie).
  kind 1 is jaar oud
  kind 2 is jaar oud
  kind 3 is jaar oud
  kind 4 is jaar oud
  kind 5 is jaar oud
  kind 6 is jaar oud
Wil je kinderen in de toekomst? nee   ja , erbij over jaar
Hier vul je in hoeveel kinderen je in de toekomst (erbij) wilt.

Een belangrijk deel van het netto inkomen wordt besteed aan de kinderen, terwijl je daartegenover in aanmerking komt voor bepaalde kortingen op te betalen belasting. Hierdoor vertegenwoordigen kinderen een belangrijke component in de financiële huishouding én de berekening daarvan. Het is dus belangrijk om de aanwezigheid van kinderen mee te nemen in de berekeningen op deze website. Als je meerdere kinderen wilt, dan wordt aangenomen dat er steeds 2 jaar verschil zit tussen de kinderen.

De kosten van kinderen worden vaak onderschat, waardoor ouders makkelijk in financiële problemen kunnen komen. Een eerste kind kost bijvoorbeeld gemiddeld 17 % van het gezinsinkomen. De getallen zoals gebruikt in de berekeningen op deze site zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek van het CBS (Centraal Bureau van de Statistiek).
Persoonlijk
Hoe oud ben je op 31 december dit jaar? jaar
Met behulp van je huidige leeftijd kan worden berekend in welk jaar je AOW-gerechtigd bent. Daarnaast is het mogelijk dat je met pensioen gaat terwijl je hypotheek nog doorloopt. Omdat het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of met pensioen gaan verregaande financiële gevolgen heeft, moet je leeftijd dus worden meegenomen in de berekeningen om de juiste resultaten te verkrijgen.
Inkomen
Wat is je inkomen? euro bruto per jaar
Vul hier het fiscaal belastbare inkomen in, dat is het inkomen waarop de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting wordt gebaseerd. Als je meerdere belastbare inkomstenbronnen hebt, dan tel je deze bij elkaar op. Probeer één van de volgende opties om het juiste inkomen in te vullen:
 • Neem het 'fiscaal loon' of 'loon voor loonheffing' zoals vermeld op het overzicht dat je van je werkgever krijgt.
 • Vul je bruto jaarinkomen in, inclusief vakantiegeld, 13-de maand en andere vaste bestanddelen (dit is minder nauwkeurig).
 • Als ZZP'er gebruik je 'belastbaar fiscale winst uit onderneming', een tussenresultaat van je aangifte inkomstenbelasting.
Hoeveel pensioenpremie betaal je? euro per
Een bepaald deel van je salaris gaat naar het pensioenfonds van het bedrijf waar je werkt. De werknemer betaalt zelf een deel, en de werkgever betaalt (meestal) ook een deel. Op je salarisoverzicht kan je de hoogte van de door jou betaalde pensioenpremie vinden.
Heb je een dertiende maand? nee   ja
Indien je een dertiende maand hebt, die dus deel uitmaakt van het hierboven totaal ingevulde inkomen, dan kan je dat hier opgeven. Omdat je bijvoorbeeld geen pensioenpremie betaalt voor de dertiende maand is het van belang om dit gegeven mee te nemen in de berekeningen.
Verandert je inkomen in de toekomst? nee   ja , tot euro over jaar
Als je later meer gaat verdienen, bijvoorbeeld omdat je nu nog laag in je functieschaal zit, dan wordt het ook makkelijker om je hypotheeklasten op te brengen of om eigen vermogen op te bouwen voor de toekomst. Vul hier het bruto salaris in op basis van het huidige aantal werkuren. Corrigeer niet voor toekomstige inflatie of verandering van werkuren per week, de rekenmodule op deze website houdt daar zelf rekening mee.

Zorg dat je niet al te optimistisch bent en maak een realistische schatting.

Een voorbeeld: stel dat je nu bruto € 30.000 per jaar verdient bij een 36-urige werkweek. Je verwacht dat je tijdens de komende 6 jaar doorgroeit naar een hogere functie, en het huidige salaris bij die hogere functie is € 40.000 (bij dezelfde, dus 36-urige, werkweek). Je vult dan dus in dat je € 40.000 gaat verdienen over 6 jaar.
Hoeveel uren werk je? uur per week
Hiermee kan worden berekend wat je bruto uurloon is. Dit gegeven is nodig als je aangeeft later meer of minder uren per week te gaan werken.
Ga je binnenkort meer of minder werken? nee   ja , uur per week
Als je op relatief korte termijn minder gaat werken, bijvooorbeeld omdat je voor kinderen wil zorgen, dan heeft dat grote consequenties voor je netto inkomen. Deze website kan uitrekenen of je dan nog kan voldoen aan al je financiële verplichtingen.
over jaar beginnen met dit aantal uren
over jaar eindigen met dit aantal uren
Ga je tot je pensioen minder werken? nee   ja , uur per week vanaf m'n -ste
Je kan besluiten om over een aantal jaren minder te gaan werken, bijvoorbeeld als aanloop naar je pensioen. Uiteraard heeft dat grote consequenties voor je netto inkomen, en kan het moeilijk worden om nog te voldoen aan al je financiële verplichtingen. Door deze gegevens mee te nemen in de berekeningen kan je zien wat je mogelijkheden zijn op dit gebied.
Pensioen
Wil je eerder met pensioen? nee   ja , jaar eerder
Normaal gesproken gaan mensen op de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen (afhankelijk van je huidige leeftijd is dat 65, 66 of 67 jaar). Je kan ook eerder met pensioen gaan, maar dan gaat je netto inkomen meestal ook achteruit. Met behulp van de rekenmodule op deze website kan je bepalen of het mogelijk is om eerder met pensioen te gaan.

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.
Heb je een prepensioenregeling? nee   ja , aanvulling tot totaal procent
Je hebt aangegeven dat je met pensioen gaat op een leeftijd waarop je nog geen AOW ontvangt. Zonder een aanvullende regeling zal je pensioen daarom tijdelijk een stuk lager zijn. Als je een prepensioenregeling hebt, dan kun je hiermee je pensioen aanvullen tot het moment waarop je AOW ontvangt. Het hier opgegeven percentage heeft betrekking op het laatstverdiende salaris voordat je met vervroegd pensioen gaat. Als je laatste bruto salaris bijvoorbeeld € 30.000 is en je vult hier in dat je een aanvullende regeling hebt tot 90 %, dan zal je bruto inkomen tijdens het prepensioen een hoogte hebben van:

  30.000 · 90/100 = € 27.000

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.
Heb je een middelloon pensioen? nee   ja
Bij een eindloon regeling is je bedrijfspensioen gebaseerd op het laatst verdiende loon en wordt je totale pensioen, dus inclusief AOW, ongeveer 70 % van dat laatste salaris. Bij een middelloon regeling is je bedrijfspensioen gebaseerd op het gemiddelde loon tijdens je loopbaan en is je totale pensioen dus een stuk lager. In deze rekentool gaan we bij een middelloon pensioen uit van een totaal pensioen dat ongeveer 60 % van het laatst verdiende salaris bedraagt. Een eindloon regeling geeft dus een hoger pensioen, maar kost het pensioenfonds en bedrijven veel geld om in stand te houden. De eindloon regeling komt daarom nauwelijks meer voor.

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.
Je hebt aangegeven dat je geen partner hebt.
Persoonlijk
Hoe oud ben je op 31 december dit jaar? jaar
Met behulp van je huidige leeftijd kan worden berekend in welk jaar je AOW-gerechtigd bent. Daarnaast is het mogelijk dat je met pensioen gaat terwijl je hypotheek nog doorloopt. Omdat het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of met pensioen gaan verregaande financiële gevolgen heeft, moet je leeftijd dus worden meegenomen in de berekeningen om de juiste resultaten te verkrijgen.
Inkomen
Wat is je inkomen? euro bruto per jaar
Vul hier het fiscaal belastbare inkomen in, dat is het inkomen waarop de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting wordt gebaseerd. Als je meerdere belastbare inkomstenbronnen hebt, dan tel je deze bij elkaar op. Probeer één van de volgende opties om het juiste inkomen in te vullen:
 • Neem het 'fiscaal loon' of 'loon voor loonheffing' zoals vermeld op het overzicht dat je van je werkgever krijgt.
 • Vul je bruto jaarinkomen in, inclusief vakantiegeld, 13-de maand en andere vaste bestanddelen (dit is minder nauwkeurig).
 • Als ZZP'er gebruik je 'belastbaar fiscale winst uit onderneming', een tussenresultaat van je aangifte inkomstenbelasting.
Hoeveel pensioenpremie betaal je? euro per
Een bepaald deel van je salaris gaat naar het pensioenfonds van het bedrijf waar je werkt. De werknemer betaalt zelf een deel, en de werkgever betaalt (meestal) ook een deel. Op je salarisoverzicht kan je de hoogte van de door jou betaalde pensioenpremie vinden.
Heb je een dertiende maand? nee   ja
Indien je een dertiende maand hebt, die dus deel uitmaakt van het hierboven totaal ingevulde inkomen, dan kan je dat hier opgeven. Omdat je bijvoorbeeld geen pensioenpremie betaalt voor de dertiende maand is het van belang om dit gegeven mee te nemen in de berekeningen.
Verandert je inkomen in de toekomst? nee   ja , tot euro over jaar
Als je later meer gaat verdienen, bijvoorbeeld omdat je nu nog laag in je functieschaal zit, dan wordt het ook makkelijker om je hypotheeklasten op te brengen of om eigen vermogen op te bouwen voor de toekomst. Vul hier het bruto salaris in op basis van het huidige aantal werkuren. Corrigeer niet voor toekomstige inflatie of verandering van werkuren per week, de rekenmodule op deze website houdt daar zelf rekening mee.

Zorg dat je niet al te optimistisch bent en maak een realistische schatting.

Een voorbeeld: stel dat je nu bruto € 30.000 per jaar verdient bij een 36-urige werkweek. Je verwacht dat je tijdens de komende 6 jaar doorgroeit naar een hogere functie, en het huidige salaris bij die hogere functie is € 40.000 (bij dezelfde, dus 36-urige, werkweek). Je vult dan dus in dat je € 40.000 gaat verdienen over 6 jaar.
Hoeveel uren werk je? uur per week
Hiermee kan worden berekend wat je bruto uurloon is. Dit gegeven is nodig als je aangeeft later meer of minder uren per week te gaan werken.
Ga je binnenkort meer of minder werken? nee   ja , uur per week
Als je op relatief korte termijn minder gaat werken, bijvooorbeeld omdat je voor kinderen wil zorgen, dan heeft dat grote consequenties voor je netto inkomen. Deze website kan uitrekenen of je dan nog kan voldoen aan al je financiële verplichtingen.
over jaar beginnen met dit aantal uren
over jaar eindigen met dit aantal uren
Ga je tot je pensioen minder werken? nee   ja , uur per week vanaf m'n -ste
Je kan besluiten om over een aantal jaren minder te gaan werken, bijvoorbeeld als aanloop naar je pensioen. Uiteraard heeft dat grote consequenties voor je netto inkomen, en kan het moeilijk worden om nog te voldoen aan al je financiële verplichtingen. Door deze gegevens mee te nemen in de berekeningen kan je zien wat je mogelijkheden zijn op dit gebied.
Pensioen
Wil je eerder met pensioen? nee   ja , jaar eerder
Normaal gesproken gaan mensen op de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen (afhankelijk van je huidige leeftijd is dat 65, 66 of 67 jaar). Je kan ook eerder met pensioen gaan, maar dan gaat je netto inkomen meestal ook achteruit. Met behulp van de rekenmodule op deze website kan je bepalen of het mogelijk is om eerder met pensioen te gaan.

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.
Heb je een prepensioenregeling? nee   ja , aanvulling tot totaal procent
Je hebt aangegeven dat je met pensioen gaat op een leeftijd waarop je nog geen AOW ontvangt. Zonder een aanvullende regeling zal je pensioen daarom tijdelijk een stuk lager zijn. Als je een prepensioenregeling hebt, dan kun je hiermee je pensioen aanvullen tot het moment waarop je AOW ontvangt. Het hier opgegeven percentage heeft betrekking op het laatstverdiende salaris voordat je met vervroegd pensioen gaat. Als je laatste bruto salaris bijvoorbeeld € 30.000 is en je vult hier in dat je een aanvullende regeling hebt tot 90 %, dan zal je bruto inkomen tijdens het prepensioen een hoogte hebben van:

  30.000 · 90/100 = € 27.000

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.
Heb je een middelloon pensioen? nee   ja
Bij een middelloon regeling is je totale pensioen standaard 70 % van het gemiddelde verdiende salaris tijdens je loopbaan (hierbij wordt doorgaans gecorrigeerd voor inflatie tijdens je carriëre). Bij een eindloon regeling krijg je standaard 70 % van je laatstverdiende salaris. Een eindloon regeling geeft dus een hoger pensioen, maar kost het pensioenfonds veel geld om in stand te houden. De eindloon regeling komt daarom nauwelijks meer voor.

Op de pensioen informatiepagina van deze website kan je hierover meer vinden.
Sparen
Hoeveel bedraagt je eigen vermogen? euro
Dit is je totale eigen vermogen op (spaar)rekeningen of in beleggingen.
Hoeveel zou je op dit moment kunnen sparen? euro per maand
Hier kan je het bedrag invullen wat je op dit moment redelijkerwijs zou kunnen sparen. Dat kan dus best iets hoger zijn dan het bedrag dat je op dit moment werkelijk spaart omdat je bijvoorbeeld nog veel onnodige uitgaven doet. Op basis van dit gegeven zullen de rekenresultaten jouw financieel haalbare mogelijkheden weergeven.
Welk rendement haal je op het eigen kapitaal? procent
Als je zelf spaart om vermogen voor later op te bouwen (bijvoorbeeld voor het aflossen van je hypotheek of als aanvulling op je pensioen) zal je een bepaald rendement moeten halen om minstens de inflatie te compenseren. Gangbare rendementen zijn:

  2.0 % : spaarrekening
  3.0 % : obligatie
  5.0 % : beleggen met risico

Deze percentages zijn uiteraard slechts een ruwe schatting en kunnen fluctueren.

Geef het bruto rendement op, zonder te corrigeren voor eventuele vermogensrendementsheffing. De rekenmodule houdt hier zelf rekening mee.
Levensstijl
Ga je je levensstijl aanpassen? nee   ja
Hier kan je aangeven of je je levenstijl de komende jaren aanpast zodat je meer of minder uitgeeft aan je dagelijkse leven dan nu. Met de term levensstijl worden je dagelijkse kosten bedoeld voor eten, kleding, uitgaan, luxe artikelen, etcetera. Hieronder vallen dus niet vaste kosten zoals verzekeringen, je kosten voor wonen zoals huur of hypotheekrente, of energieverbruik. Het draait hier dus eigenlijk om de vraag of je luxer gaat leven, of juist minder luxe.
Hoe ontwikkelt je levensstijl zich? mijn levensstijl wordt binnen jaar
De antwoorden die je hier geeft zeggen iets over de ontwikkeling van je levensstijl de komende jaren. Indien je bijvoorbeeld aangeeft dat je iets luxer gaat leven binnen 5 jaar, dan zal de rekenmodule uitgaan van je huidige levensstijl en dat in een periode van 5 jaar geleidelijk aanpassen naar een iets luxere levensstijl. De term 'een stuk minder luxe' komt overeen met iets meer dan tweederde van de uitgaven van je huidige levensstijl, de term 'een stuk luxer' komt overeen met iets minder dan anderhalf keer de uigaven van je huidige levensstijl.
Studiekosten
Draag je bij aan studiekosten van kinderen? nee   ja , gemiddeld euro per kind per jaar
Deze vraag heeft betrekking op kinderen die op dit moment al een studie volgen, of kinderen die dat misschien in de toekomst nog gaan doen.

Een studie, al dan niet aan een universiteit, kost veel geld en wordt lang niet geheel door studiefinanciering gedekt. Veel ouders ondersteunen daarom hun studerende kinderen met een financiële bijdrage welke per kind al gauw € 2000 tot € 5000 per jaar kan bedragen. Het is van belang om tijdig een financiële buffer op te bouwen om je kinderen te kunnen laten studeren. Als je aangeeft dat je bijdraagt aan de studiekosten van je kinderen, dan gaat de rekenmodule van deze website uit van een studieduur van 4 jaar en zullen de voor inflatie gecorrigeerde studiebijdragen ten laste komen van je eigen gespaarde kapitaal.
Financiële verplichtingen
Zijn er verdere financiële verplichtingen? nee   ja , verschillende posten
Onder 'verdere financiële verplichtingen' vallen uitgaven die niet bij het gangbare uitgavenpatroon horen. Hierbij kan je denken aan rente en aflossing voor leningen (geen hypotheek op huidige woning), of alimentatie.
  beschrijving verplichting
    euro per maand de komende jaar
  beschrijving verplichting
    euro per maand de komende jaar
  beschrijving verplichting
    euro per maand de komende jaar
  beschrijving verplichting
    euro per maand de komende jaar
Huur
Hoeveel huur betaal je? euro per maand
Dit is de kale huur per maand, zonder eventuele energiekosten.
Huidige hypotheek
Algemeen
Hoe is de opbouw van de huidige hypotheek? er is een aflossingsvrij deel
Om je hypotheek zo goed mogelijk op jouw situatie en wensen te laten aansluiten kunnen verschillende hypotheeksoorten met elkaar worden gecombineerd. Er zijn in principe drie soorten hypotheken:
 • De aflossingsvrije hypotheek: bij deze hypotheek wordt alleen rente betaald en niet afgelost. Aan het einde van de looptijd heb je nog steeds de oorspronkelijke schuld.
 • De aflossende hypotheek: tijdens de looptijd van de hypotheek betaal je niet alleen rente, maar los je ook geleidelijk de hypotheekschuld af waardoor je uiteindelijk schuldvrij bent. Het aflossen kan 'lineair' waarbij je elke maand steeds evenveel aflost en je maandlasten geleidelijk afnemen, of je kan 'annuïtair' aflossen waarbij je bruto maandlasten constant blijven.
 • De kapitaalopbouwende hypotheek: net als bij de aflosvrije hypotheek los je niet af. Naast de rente betaal je echter een premie waarmee kapitaal wordt opgebouwd om aan het einde van de looptijd volledig mee te kunnen aflossen. Er zijn verschillende soorten kapitaalopbouwende hypotheken, waaronder de spaarhypotheek, bankspaarhypotheek, en beleggingshypotheek.
Hier kan je invullen hoe je nieuwe hypotheek is samengesteld.
er is een aflossend deel
er is een kapitaalopbouwend deel
Wat is de looptijd van de hypotheek? jaar
De looptijd van een hypotheek bepaalt je maandelijks lasten. Tijdens de looptijd van de hypotheek moet er immers vaak niet alleen rente worden betaald, maar moet ook de schuld worden afgelost of vermogen worden opgebouwd om achteraf de hypotheekschuld af te kunnen lossen.

Omdat fiscale renteaftrek is beperkt tot 30 jaar, wordt de looptijd van hypotheken meestal op deze maximale termijn vastgelegd.
Hoe lang loopt de hypotheek al? jaar
Als je al een hypotheek hebt, dan is de rente van die hypotheek nog maar een beperkt aantal jaren aftrekbaar. Hier kan rekening mee worden gehouden door hier in te vullen hoelang de huidige hypotheek al loopt.
Is volledige hypotheekrenteaftrek mogelijk? nee   ja
Het is mogelijk dat je bestaande hypotheek delen bevat die niet in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. Als dat zo is, dan kan je dat hier aangeven.
Over welk bedrag is hypotheekrenteaftrek mogelijk? euro
Als je bestaande hypotheek delen bevat die niet in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, dan kan je hier aangeven welk bedrag wél in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.
Aflossingsvrij deel
Wat is de huidige schuld van dit deel? euro
Hier vul je de huidige restschuld in van dit hypotheekdeel.
Wat is de rente van dit hypotheekdeel? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Is er een rentevaste periode? nee   ja , deze eindigt over jaar
Bij het afsluiten van een hypotheek heb je de mogelijkheid om de dan geldende rente voor een beperkt aantal jaren, de rentevaste periode, te laten vastzetten. Als de rentevaste periode afloopt zal er een nieuwe rente moeten worden vastgesteld voor je hypotheek. Deze kan veel lager of hoger zijn dan de huidige rente van je hypotheek waardoor je maandlasten flink kunnen dalen of stijgen.
Welke rente verwacht je na deze periode? procent
De rente die je hier invult zal gelden vanaf het moment dat je huidige rentevaste periode afloopt, tot het einde van de looptijd van de hypotheek.
Aflossend deel
Wat is de huidige schuld van dit deel? euro
Hier vul je de huidige restschuld in van dit hypotheekdeel.
Wat is de rente van dit hypotheekdeel? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Is er een rentevaste periode? nee   ja , deze eindigt over jaar
Bij het afsluiten van een hypotheek heb je de mogelijkheid om de dan geldende rente voor een beperkt aantal jaren, de rentevaste periode, te laten vastzetten. Als de rentevaste periode afloopt zal er een nieuwe rente moeten worden vastgesteld voor je hypotheek. Deze kan veel lager of hoger zijn dan de huidige rente van je hypotheek waardoor je maandlasten flink kunnen dalen of stijgen.
Welke rente verwacht je na deze periode? procent
De rente die je hier invult zal gelden vanaf het moment dat je huidige rentevaste periode afloopt, tot het einde van de looptijd van de hypotheek.
Hoe wordt afgelost? lineair   annuïteiten
Het aflossen van en hypotheek kan op twee manieren:
 • lineair: hierbij los je elke maand steeds evenveel af. Omdat je rentelasten door de kleiner wordende schuld steeds lager worden, zullen ook je totale maandlasten geleidelijk afnemen.
 • annuïtair: de verdeling tussen rente en aflossing wordt zo gekozen dat je bruto maandlasten constant blijven gedurende de looptijd van de hypotheek.
Geef hier aan hoe het huidige aflossende hypotheekdeel wordt afgelost.
Kapitaalopbouwend deel
Wat is de huidige schuld van dit deel? euro
Hier vul je de huidige restschuld in van dit hypotheekdeel.
Wat is de rente van dit hypotheekdeel? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Is er een rentevaste periode? nee   ja , deze eindigt over jaar
Bij het afsluiten van een hypotheek heb je de mogelijkheid om de dan geldende rente voor een beperkt aantal jaren, de rentevaste periode, te laten vastzetten. Als de rentevaste periode afloopt zal er een nieuwe rente moeten worden vastgesteld voor je hypotheek. Deze kan veel lager of hoger zijn dan de huidige rente van je hypotheek waardoor je maandlasten flink kunnen dalen of stijgen.
Welke rente verwacht je na deze periode? procent
De rente die je hier invult zal gelden vanaf het moment dat je huidige rentevaste periode afloopt, tot het einde van de looptijd van de hypotheek.
Om welk type gaat het?
Er zijn verschillende soorten kapitaalopbouwende hypotheeksoorten. Vul hier het type in van je huidige kapitaalopbouwende hypotheekdeel.
Wat is het opgebouwde vermogen van de KEW? euro
Als je een (bank)spaar- of beleggingshypotheek hebt, dan heb je vermogen opgebouwd binnen een polis of verzekering (deze wordt in het algemeen aangeduid met KEW: Kapitaalverzekering Eigen Woning). De waarde van het opgebouwde vermogen in deze KEW kan je vinden op het jaaroverzicht van je hypotheek.
Wat is het rendement van de KEW? procent
Het rendement van de KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) kan je meestal vinden op het jaaroverzicht van je hypotheek. Je kan het eventueel ook zelf berekenen, hiervoor moet je eerst uitzoeken wat je inleg/premie is voor je spaar- of beleggingspolis (dus niet de te betalen rente of premie voor een overlijdensrisicoverzekering). Vervolgens kan je op de 'Rendement' pagina van deze website de rekenmodule gebruiken om het rendement uit te rekenen.
Is er een initiële storting in de KEW gedaan? nee   ja , euro
Het is veelal mogelijk om in een KEW direct al een grote som te storten. Hoewel in de meeste gevallen deze storting over enkele jaren wordt uitgespreid, zal de rekenmodule op deze pagina ervan uit gaan dat de storting in z'n geheel bij aanvang van de KEW plaats heeft gevonden.
Waarde huidige woning
Wat is de waarde van de woning? euro
Hier vul je de waarde van je woning in. Dit kan de vastgestelde vraagprijs zijn als je de woning wilt gaan verkopen, of anders de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde.
De nieuwe woning
Wat is de prijs van de te kopen woning? euro
De koopprijs van je nieuwe woning is voor bestaande woningen de zogenoemde 'kosten koper' prijs, dus de prijs waarvoor de woning wordt aangeboden. Je telt hier dus geen kosten voor notaris of makelaar bij op, en ook geen overdrachtsbelasting. De rekenmodule op deze website houdt daar automatisch rekening mee. Voor een nieuwbouw woning vul je hier de 'vrij op naam' prijs in.
Is het een nieuw te bouwen woning? nee   ja
Voor nieuwbouwwoningen betaal je geen overdrachtsbelasting. Omdat het daarbij vaak om duizenden euro's gaat is het belangrijk om dit gegeven mee te nemen in de berekeningen.
Wat is het renteverlies van de nieuwbouw? euro
Bij een nieuwbouwwoning word je, naast de kale koopprijs, geconfronteerd met een aantal extra kostenposten. Deze kostenposten hebben te maken met de financiering van de grondaankoop, bouw van het huis, en voorgeschoten kosten van gebruikte bouwmaterialen voordat de woning notarieel wordt overgedragen. Over al deze financieringen moet door de koper rente worden betaald aan de bouwer van de woning. Het totaalbedrag wordt meestal meegefinancierd in de hypotheek.
Nieuwe hypotheek
Algemeen
Hoe is de opbouw van de huidige hypotheek? er is een aflossingsvrij deel
Om je hypotheek zo goed mogelijk op jouw situatie en wensen te laten aansluiten kunnen verschillende hypotheeksoorten met elkaar worden gecombineerd. Er zijn in principe drie soorten hypotheken:
 • De aflossingsvrije hypotheek: bij deze hypotheek wordt alleen rente betaald en niet afgelost. Aan het einde van de looptijd heb je nog steeds de oorspronkelijke schuld.
 • De aflossende hypotheek: tijdens de looptijd van de hypotheek betaal je niet alleen rente, maar los je ook geleidelijk de hypotheekschuld af waardoor je uiteindelijk schuldvrij bent. Het aflossen kan 'lineair' waarbij je elke maand steeds evenveel aflost en je maandlasten geleidelijk afnemen, of je kan 'annuïtair' aflossen waarbij je bruto maandlasten constant blijven.
 • De kapitaalopbouwende hypotheek: net als bij de aflosvrije hypotheek los je niet af. Naast de rente betaal je echter een premie waarmee kapitaal wordt opgebouwd om aan het einde van de looptijd volledig mee te kunnen aflossen. Er zijn verschillende soorten kapitaalopbouwende hypotheken, waaronder de spaarhypotheek, bankspaarhypotheek, en beleggingshypotheek.
Hier kan je invullen hoe je nieuwe hypotheek moet worden samengesteld.
er is een aflossend deel
er is een kapitaalopbouwend deel
Wat is de looptijd van de hypotheek? jaar
De looptijd van een hypotheek bepaalt je maandelijks lasten. Tijdens de looptijd van de hypotheek moet er immers vaak niet alleen rente worden betaald, maar moet ook de schuld worden afgelost of vermogen worden opgebouwd om achteraf de hypotheekschuld af te kunnen lossen.

Omdat fiscale renteaftrek is beperkt tot 30 jaar, wordt de looptijd van hypotheken meestal op deze maximale termijn vastgelegd.
Wil je de hypotheek met NHG afsluiten? nee   ja
Indien de hypotheeksom onder een bepaalde grens blijft (€ 245.000 in 1 juli 2015), dan kan de hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgesloten. Omdat het waarborgfonds achter de NHG garant staat voor betaling van de restschuld aan de geldverstrekker bij gedwongen verkoop van de woning, kunnen geldverstrekkers een korting geven op de hypotheekrente.
Gebruik je eigen geld voor de aankoop? nee   ja , euro
Bij de aankoop van een woning kan je ervoor kiezen om een deel van je spaargeld te gebruiken, dit levert dan een lager hypotheekbedrag op. Hoewel vaak wordt aangegeven dat je de fiscale aftrekmogelijkheden zo goed mogelijk moet benutten door je hypotheek zo hoog mogelijk te houden, kan het toch voordelig zijn om spaargeld te gebruiken voor aankoop van je woning. Aangezien je dan een hypotheek krijgt die lager is dan de waarde van je woning, heb eigenlijk direct al wat 'overwaarde'. Dit kan soms in de onderhandelingen worden gebruikt om een lagere hypotheekrente te betalen.
Reserveer je een verbouwingsdepot? nee   ja , euro
Soms is een gekochte woning niet direct geschikt om te bewonen, en wil je nog allerlei zaken aanpassen of verbouwen voordat je verhuist. Als je zelf geen geld hebt om die verbouwing te betalen, dan is het mogelijk om hiervoor een extra bedrag te reserveren in je hypotheek.
Aflossingsvrij deel
Hoeveel procent van het totaal bedraagt dit deel? procent van de totale hypotheek
Omdat de uiteindelijke hypotheeksom pas bekend is nadat de berekeningen zijn uitgevoerd, kan je hier nog geen bedrag invullen. In plaats daarvan kan je hier invullen welk percentage van de totale hypotheekschuld aflossingsvrij moet zijn. De som van alle aanwezige hypotheekdelen moet uiteraard altijd precies 100 % zijn.
Wat is de rente van dit hypotheekdeel? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Aflossend deel
Hoeveel procent van het totaal bedraagt dit deel? procent van de totale hypotheek
Omdat de uiteindelijke hypotheeksom pas bekend is nadat de berekeningen zijn uitgevoerd, kan je hier nog geen bedrag invullen. In plaats daarvan kan je hier invullen welk percentage van de totale hypotheekschuld aflossend moet zijn. De som van alle aanwezige hypotheekdelen moet uiteraard altijd precies 100 % zijn.
Wat is de rente van dit hypotheekdeel? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Hoe wordt afgelost? lineair   annuïteiten
Het aflossen van en hypotheek kan op twee manieren:
 • lineair: hierbij los je elke maand steeds evenveel af. Omdat je rentelasten door de kleiner wordende schuld steeds lager worden, zullen ook je totale maandlasten geleidelijk afnemen.
 • annuïtair: de verdeling tussen rente en aflossing wordt zo gekozen dat je bruto maandlasten constant blijven gedurende de looptijd van de hypotheek.
Geef hier aan hoe het nieuwe aflossende hypotheekdeel moet worden afgelost.
Kapitaalopbouwend deel
Hoeveel procent van het totaal bedraagt dit deel? procent van de totale hypotheek
Omdat de uiteindelijke hypotheeksom pas bekend is nadat de berekeningen zijn uitgevoerd, kan je hier nog geen bedrag invullen. In plaats daarvan kan je invullen welk percentage van de totale hypotheekschuld kapitaalopbouwend moet zijn. De som van alle aanwezige hypotheekdelen moet uiteraard altijd precies 100 % zijn.
Wat is de rente van dit hypotheekdeel? procent
Het rentepercentage van je hypotheek bepaalt voor een groot deel je maandelijkse lasten.
Om welk type gaat het?
Er zijn verschillende soorten kapitaalopbouwende hypotheeksoorten, meer informatie hierover kan je elders op deze website vinden. Vul hier het type in van je nieuwe kapitaalopbouwende hypotheekdeel.
Wat is het rendement van de KEW? procent
Het rendement van de KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) kan je meestal vinden op het jaaroverzicht van je hypotheek. Je kan het eventueel ook zelf berekenen, hiervoor moet je eerst uitzoeken wat je inleg/premie is voor je spaar- of beleggingspolis (dus niet de te betalen rente of premie voor een overlijdensrisicoverzekering). Vervolgens kan je op de 'Rendement' pagina van deze website de rekenmodule gebruiken om het rendement uit te rekenen.
Word er een initiële storting in de KEW gedaan? nee   ja , euro
Het is veelal mogelijk om in een KEW direct al een grote som te storten. Hoewel in de meeste gevallen deze storting over enkele jaren wordt uitgespreid, zal de rekenmodule op deze pagina ervan uit gaan dat de storting in z'n geheel bij aanvang van de KEW plaats heeft gevonden.
Status huidige hypotheek
Maak je gebruik van een verhuisregeling? nee   ja
Soms is het mogelijk om van een verhuisregeling gebruik te maken voor je bestaande hypotheek. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van je bestaande hypotheekvorm en de geldverstrekker. Er zijn teveel verschillen in de regelingen die de geldverstrekkers hiervoor hanteren om alle mogelijke varianten in de rekenmodule aan te bieden. Het zou daarnaast ook onoverzichtelijk zijn om een bepaalde bestaande hypotheek (bijvoorbeeld een 30 % aflossingsvrije lineaire hypotheek) om te zetten in een andere vorm (bijvoorbeeld een 50 % aflossingsvrije spaarhypotheek). Daarom wordt in deze rekenmodule de vorm van hypotheek inclusief het aflossingsvrije percentage in principe niet gewijzigd. Daarnaast gaat de rekenmodule uit van de hieronder beschreven aannames.

Je maakt gebruik van een verhuisregeling
De bestaande hypotheek wordt in ongewijzigde vorm voortgezet voor de resterende looptijd, naast een eventuele nieuwe hypotheek. Dit betekent dus: dezelfde hypotheekrente, dezelfde voorwaarden en dezelfde rendementen voor een eventuele KEW.

Je maakt geen gebruik van een verhuisregeling
De bestaande hypotheek loopt gewoon door, maar de te betalen hypotheekrente is gelijk aan die van de nieuwe hypotheek. Daarnaast kan je nog beslissen wat er moet gebeuren met een eventuele aan de bestaande hypotheek gekoppelde KEW.
Moet je boeterente voor de hypotheek betalen? nee   ja , euro
In een aantal gevallen moet je een boeterente betalen bij verhuizing naar een andere woning. Vraag bij je huidige geldverstrekker of dit ook voor jou geldt, en wat het totale boetebedrag is.

Als je de hoogte van een eventuele boete nog niet kent, vul dan in dat je geen boeterente hoeft te betalen. In een later stadium kan je de berekening alsnog nauwkeuriger maken door het juiste bedrag in te vullen.
Heeft de KEW een lagere afkoopwaarde? nee   ja , euro
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het premievrij maken van een KEW, kan je te maken krijgen met boetes die de verzekeraar oplegt vanwege gemiste inkomsten. Deze boetes worden verrekend met de huidige waarde van de KEW waardoor er een lagere waarde overblijft, de zogenaamde afkoopwaarde.

Als je de afkoopwaarde nog niet kent, vul dan in dat de huidige waarde van de KEW niet lager is waardoor de huidige waarde in de berekeningen wordt gebruikt. In een later stadium kan je de berekening alsnog nauwkeuriger maken door het juiste bedrag in te vullen.
Wat gebeurt er met de bestaande KEW?
Wanneer de huidige hypotheek een KEW heeft voor opbouw van kapitaal dat later gebruikt kan worden voor aflossing, dan zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot de nieuwe hypotheek. Deze mogelijkheden zijn hieronder beschreven.


De KEW betaalt aan mij uit
Bij deze mogelijkheid krijg je de afkoopwaarde van de KEW uitgekeerd op je rekening. Dit betekent echter wel dat de uitkering geheel zal worden belast volgens de inkomstenbelasting. Dit kan fiscaal erg ongunstig zijn.

De KEW wordt gebruikt om af te lossen
Als je de KEW gebruikt om af te lossen zal alleen het rentebestanddeel van de uitkering boven een bepaalde vrijstellingsgrens worden belast.

De KEW wordt aan de nieuwe hypotheek verpand
Als er wordt gekozen om de KEW aan de nieuwe hypotheek te verpanden, dan gaat de rekenmodule ervan uit dat de KEW in ongewijzigde vorm doorloopt. Je blijft dus premie betalen, en het kapitaal blijft renderen tegen het rendement wat je hebt opgegeven voor de KEW bij de huidige hypotheek.

De KEW wordt premievrij aan de nieuwe hypotheek verpand
Als er wordt gekozen om de KEW premievrij aan de nieuwe hypotheek te verpanden, dan gaat de rekenmodule ervan uit dat er geen premie meer wordt betaald voor de KEW en dat het bestaande kapitaal blijft renderen tegen het rendement wat je hebt opgegeven voor de KEW bij de huidige hypotheek.
Toekomstige verhuizing
Ben je van plan later nogmaals te verhuizen? nee   ja , over jaar
De rekenmodule op deze webpagina rekent je huidige situatie door, en de financiële verwachtingen voor de toekomst. Het is mogelijk dat je in de resultaten rekening wilt houden met een verhuizing over een aantal jaren. Dat is mogelijk door hier aan te geven over hoeveel jaar je nogmaals denkt te gaan verhuizen.

Omdat het ondoenlijk is om nu al gegevens te vragen over de nieuwe hypotheeksituatie die ontstaat op het moment van verhuizen over een aantal jaren, doet de rekenmodule een aantal aannames:
 • Voor de kosten rondom de aankoop van de woning (makelaar, notaris, overdrachtsbelasting) worden marktconforme bedragen afgeschat.
 • Indien de bestaande hypotheeksom hoger is dan de waarde van de nieuwe woning (deze situatie kan ontstaan als je naar een goedkopere woning verhuist), dan wordt een deel van de bestaande hypotheek afgelost om te voorkomen dat er rente moet worden betaald waarover geen hypotheekrente aftrek mogelijk is.
 • Indien er extra financiering nodig is voor de nieuwe woning, dan wordt er een extra hypotheek afgesloten van hetzelfde type en met dezelfde voorwaarden als de bestaande hypotheek.
Wat wordt de prijs van de nieuwe woning? de woning waar je dan in woont
Het prijspeil dat je hier kan kiezen wordt vergeleken met de woning waar je op het moment van de toekomstige verhuizing in woont. De term 'veel goedkoper' komt overeen met tweederde van de waarde van de woning waar je op dat moment in woont, de term 'veel duurder' komt overeen met een anderhalf keer duurdere woning. Op basis van deze gegevens kan de rekenmodule een schatting maken van de kosten die aan de toekomstige verhuizing zijn verbonden.
Wordt het een nieuw te bouwen woning? nee   ja
Voor nieuwbouwwoningen betaal je geen overdrachtsbelasting. Omdat het daarbij vaak om duizenden euro's gaat is het belangrijk om dit gegeven mee te nemen in de berekeningen.
Je hoeft hier geen gegevens in te vullen.
Gemeentelijke OZB
Wat is het OZB-tarief voor de huidige woning? euro per jaar
Het tarief voor de OZB (Onroerend Zaak Belasting) verschilt per gemeente en is meestal terug te vinden op de aanslag. Als het tarief bijvoorbeeld 0.15 % bedraagt van de WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) waarde en je hebt een woning van € 325.000, dan betaal je jaarlijks:

  325.000 · 0.15/100 = € 487.50
Wat is het OZB-tarief voor de nieuwe woning? euro per jaar
Het tarief voor de OZB (Onroerend Zaak Belasting) verschilt per gemeente en is meestal terug te vinden op de aanslag. Als het tarief bijvoorbeeld 0.15 % bedraagt van de WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) waarde en je hebt een woning van € 325.000, dan betaal je jaarlijks:

  325.000 · 0.15/100 = € 487.50
Hypotheekkosten
Wat zijn de extra kosten van de huidige hypotheek? euro per jaar
procent op premie of inleg
Deze vraag gaat niet over de volgende standaard hypotheekbedragen:
 • rente
 • aflossing
 • premie voor kapitaalopbouw

Indien er sprake is van een hypotheek waarbinnen (bijvoorbeeld via een KEW) kapitaal kan worden opgebouwd om later de hypotheek mee af te lossen, dan worden er vaak kosten afgetrokken van de te betalen premie. Ook kan er sprake zijn van een extra verzekering, zoals een eventuele overlijdensrisicoverzekering. Als je de bijkomende kosten niet kent, vul dan gewoon nul in. Probeer echter genoeg informatie over de hypotheek te krijgen om de juiste getallen in te kunnen vullen, dat geeft betrouwbaardere resultaten. Hieronder is een overzicht gegeven van de verschillende soorten kosten.


percentage op premie of inleg
Deze kosten hebben betrekking op de maandelijkse premie of inleg voor opbouw van vermogen binnen de hypotheek met behulp van een KEW. Gangbare percentages variëren van 0.0 % tot 5.0 %.

percentage op opgebouwd kapitaal
Als er een percentage op het opgebouwde kapitaal in een KEW wordt geheven, dan kunnen deze kosten worden gezien als 'beheerkosten'. Dit soort kosten drukken het effectieve rendement en dienen dus zo laag mogelijk te zijn. Gangbare percentages variëren van 0.0 % tot 1.0 %.

vaste kosten
Er zijn hier eigenlijk 2 categorieën te onderscheiden. De eerste categorie bestaat uit zuivere administratie- en beheerkosten voor de hypotheek en de bijbehorende kapitaalopbouw, het gaat hier vaak om maximaal enkele tientallen euro's per maand. De tweede categorie betreft aanvullende verzekeringen. Een overlijdensrisicoverzekering is vaak verplicht bij sommige hypotheekvormen, daarnaast zijn er nog verschillende andere verzekeringen mogelijk waarvoor je kan kiezen. De gezamelijke kosten van deze twee categorieën kan je hier invullen.


Soms variëren de kosten gedurende het aantal jaren, vul dan een gemiddelde voor de totale looptijd in om toch een redelijke benadering van de kosten te krijgen. Voorbeeld: bij een bepaalde KEW wordt 10 % van de premie ingehouden gedurende de eerste 10 jaar, daarna 2 % van de premie voor de resterende 20 jaar. De gemiddelde waarde is dan:

  (10 jaar · 10 % + 20 jaar · 2 %) / (10 jaar + 20 jaar) = 140/30 = 4.67 %
procent op opgebouwd kapitaal per jaar
Wat zijn de extra kosten van de nieuwe hypotheek? euro per jaar
procent op premie of inleg
Deze vraag gaat niet over de volgende standaard hypotheekbedragen:
 • rente
 • aflossing
 • premie voor kapitaalopbouw

Indien er sprake is van een hypotheek waarbinnen (bijvoorbeeld via een KEW) kapitaal kan worden opgebouwd om later de hypotheek mee af te lossen, dan worden er vaak kosten afgetrokken van de te betalen premie. Ook kan er sprake zijn van een extra verzekering, zoals een eventuele overlijdensrisicoverzekering. Als je de bijkomende kosten niet kent, vul dan gewoon nul in. Probeer echter genoeg informatie over de hypotheek te krijgen om de juiste getallen in te kunnen vullen, dat geeft betrouwbaardere resultaten. Hieronder is een overzicht gegeven van de verschillende soorten kosten.


percentage op premie of inleg
Deze kosten hebben betrekking op de maandelijkse premie of inleg voor opbouw van vermogen binnen de hypotheek met behulp van een KEW. Gangbare percentages variëren van 0.0 % tot 5.0 %.

percentage op opgebouwd kapitaal
Als er een percentage op het opgebouwde kapitaal in een KEW wordt geheven, dan kunnen deze kosten worden gezien als 'beheerkosten'. Dit soort kosten drukken het effectieve rendement en dienen dus zo laag mogelijk te zijn. Gangbare percentages variëren van 0.0 % tot 1.0 %.

vaste kosten
Er zijn hier eigenlijk 2 categorieën te onderscheiden. De eerste categorie bestaat uit zuivere administratie- en beheerkosten voor de hypotheek en de bijbehorende kapitaalopbouw, het gaat hier vaak om maximaal enkele tientallen euro's per maand. De tweede categorie betreft aanvullende verzekeringen. Een overlijdensrisicoverzekering is vaak verplicht bij sommige hypotheekvormen, daarnaast zijn er nog verschillende andere verzekeringen mogelijk waarvoor je kan kiezen. De gezamelijke kosten van deze twee categorieën kan je hier invullen.


Soms variëren de kosten gedurende het aantal jaren, vul dan een gemiddelde voor de totale looptijd in om toch een redelijke benadering van de kosten te krijgen. Voorbeeld: bij een bepaalde KEW wordt 10 % van de premie ingehouden gedurende de eerste 10 jaar, daarna 2 % van de premie voor de resterende 20 jaar. De gemiddelde waarde is dan:

  (10 jaar · 10 % + 20 jaar · 2 %) / (10 jaar + 20 jaar) = 140/30 = 4.67 %
procent op opgebouwd kapitaal per jaar
Wat zijn de advieskosten van de nieuwe hypotheek? een percentage , procent
Bij het afsluiten van een hypotheek betaal je advieskosten. In het algemeen is de hoogte hiervan ongeveer 1.0 % van het totale hypotheekbedrag.
een vast bedrag , euro
Bijkomende kosten
Wat zijn de kosten van de aankoopmakelaar? een percentage , procent
Het is gebruikelijk dat makelaars een percentage van de prijs van de woning vragen, of een vast bedrag. In het algemeen is een percentage van 1.5 % een realistische keuze waarmee alle kosten worden gedekt. Als je kiest voor een vast bedrag, vergeet dan niet om eventueel bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld een bouwtechnisch rapport) in het bedrag mee te nemen.
een vast bedrag , euro
Wat zijn de kosten van de verkoopmakelaar? een percentage , procent
Het is gebruikelijk dat makelaars een percentage van de prijs van de woning vragen, of een vast bedrag. In het algemeen is een percentage van 1.5 % een realistische keuze waarmee alle kosten worden gedekt. Als je kiest voor een vast bedrag, vergeet dan niet om eventueel bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld een bouwtechnisch rapport) in het bedrag mee te nemen.
een vast bedrag , euro
Wat zijn de notariskosten? een vast bedrag , euro
De notaris is nodig om de transportakte van het huis en de hypotheekakte te regelen. In tegenstelling tot de makelaarskosten worden de notariskosten niet makkelijk in een percentage van de koopsom uitgedrukt. Je kan hier kiezen uit 2 mogelijkheden: of je kiest een vast bedrag, of je kiest ervoor dat de rekenmodule een min of meer marktconform bedrag voor je uitrekent.
een marktconform bedrag
Onderhoudskosten woning
Wat zijn de onderhoudskosten van de eigen woning? procent van de WOZ-waarde per jaar
Gemiddeld kost het onderhoud van een eigen woning ongeveer 1 % van de WOZ-waarde van de woning. Als je zelf veel klust kan dit percentage natuurlijk wat lager uitvallen. Per maand kunnen de gemiddelde onderhoudskosten makkelijk tussen € 100 en € 200 uitkomen, een niet te verwaarlozen bedrag. Bedenk dat je deze uitgaven niet regelmatig doet, maar na een aantal jaren weinig aan je woning te hebben gedaan kan een flinke schilderklus al snel duizenden euro's kosten.
 
 
De juiste waardes van de onderwerpen in dit onderdeel zijn soms lastig te achterhalen. De meeste gegevens hebben geen hele grote invloed op het eindresultaat van de berekeningen, maar de kosten van de hypotheek kunnen in sommige gevallen een belangrijke factor zijn in het berekenen van je financiële toekomst. Voor het gemak, of als je de werkelijke waardes van deze onderwerpen niet weet, kan je prima de standaard waardes gebruiken. Het verschil in maandlasten tussen een berekening waarbij standaard waarden worden gebruikt en een berekening waarbij je zelf de juiste waardes invult zal meestal niet meer dan enkele tientallen euro's zijn.
 

 Hieronder staan enkele opties voor testen en debugging. Deze opties zijn niet beschikbaar voor gewone gebruikers!

Inflatie
Welke inflatie moet worden gebruikt? standaard 2.3 procent   0 procent
De mogelijkheid om de inflatie op nul te zetten is erg handig bij het checken van de correctheid van de berekeningen.
Debugging
Enable overzicht PHP-scripts input? nee   ja
Deze optie geeft een overzicht van alle naar de PHP reken-scripts overgehevelde variabelen.
Enable overzicht initialisatie hypotheken? nee   ja
Deze optie geeft een overzicht van de initialisatie van de hypotheekobjecten.
Enable check PHP $_POST variabelen? nee   ja
Deze optie checkt of de PHP scripts geen onbekende $_POST variabelen gebruiken.
Jaren overzicht van hypotheken en KEW's laten zien? nee   ja
Deze optie geeft aan of er een jaren overzicht van de hypotheken en KEW's moet worden getoond na afloop van de hypotheken.
Jaren overzicht van inkomen en belasting laten zien? nee   ja
Deze optie geeft aan of er een jaren overzicht van het inkomen moet worden getoond.
Jaren overzicht van de jaarlijkse berekening laten zien? nee   ja
Deze optie geeft aan of er een jaren overzicht van de jaarlijkse berekening moet worden getoond.
Initialisatie pensioen parameters laten zien? nee   ja
Deze optie geeft aan of de parameters die de pensioenberekening sturen moeten worden getoond.
Extern opstarten van een PHP-calculatie.
Hier kan je een externe PHP-calculatie opstarten met een POST-string, bijvoorbeeld bij een gerapporteerde error.
 
.
.
.
.
.
.
 
 
  hypotheekkater logo

Rekentools

Informatie

Advertenties